Springertuin

Tuincommissie

De Springertuin heeft sinds mei 2012 een heuse tuincommissie. De tuincommissie bestaat momenteel uit vier personen: Frits, Thomas, Elisabeth en Lenneke. Ons motto is zo min mogelijk vergaderen en zoveel mogelijk leuke dingen doen in en voor de tuin. Dat betekent dat we altijd extra mensen kunnen gebruiken. Heb je belangstelling? Neem dan contact met ons of kom langs in de Springertuin, bijvoorbeeld tijdens de tuinweekenddagen.

Hoe beheert de tuincommissie de Springertuin?

De taak van de tuincommissie is het beheren van de tuin (zowel het landschappelijk deel als de moestuin) en het coördineren van de inzet van vrijwilligers.
Bij het beheren van de tuin hanteren we de volgende uitgangspunten:

 • Aandacht voor het historische karakter van de tuin.
 • Ecologisch tuinieren (biologisch zaai-, poot- en plantgoed, vruchtwisseling en combinatieteelt, groenbemesters, geen gif of kunstmest).
 • Er wordt gewerkt met vrijwilligers.
 • Voor specifieke klussen, zoals het snoeien van het leifruit, kan specialistische kennis worden ingehuurd. Inzet daarbij is deze kennis over te dragen aan de vrijwilligers.
 • De opbrengst van de moestuin is in beginsel voor de vrijwilligers. Een deel van de opbrengst kan worden verkocht, bijvoorbeeld tijdens de Springerdagen.
 • Er is aandacht voor streekproducten en vergeten groenten (bijvoorbeeld door samenwerking met collectief eeuwig moes).
 • Er is aandacht voor kennisoverdracht/kennis delen, niet alleen tussen de vrijwilligers onderling maar ook naar bezoekers/de wijk.
 • Er is ruimte voor initiatieven vanuit vrijwilligers.

Wat doet de tuincommissie?

De werkzaamheden van de tuincommissie zijn:

 • Jaarlijks (in de winterperiode) een (teelt)plan opstellen dat wordt besproken met de vrijwilligers en het bestuur en door hen wordt getoetst aan de uitgangspunten. Tijdens diezelfde bijeenkomst legt de tuincommissie verantwoording af over het afgelopen jaar.
 • Inkoop zaai-, poot- en plantgoed en ander klein materiaal dat nodig is voor het beheer van de tuin.
 • Coördineren van inzet van de vrijwilligers.
 • Erop toezien dat de oogst evenredig wordt verdeeld en ‘overtollige’ groenten worden verwerkt of een andere goede bestemming krijgen (Voedselbank bijv.).
 • Vraagbaak voor de vrijwilligers.
 • Opstellen van een wekelijkse klussenlijst.
 • Organiseren van een maandelijkse tuindag.
 • Verzorgen van een maandelijkse nieuwsbrief in de periode maart tot en met november.
 • Afleggen van verantwoording aan het bestuur voor het beheer van het afgelopen jaar (januari/februari).

 

Tags

, ,
print dit bericht • deel ook! >

sitemapproclaimerpartnerscolofon • © Stichting Zuilen en Vecht • Grafisch ontwerp: Janine Bruinooge • Webdevelopment: Carlien Laarman